РЕЧНИ НИВА

 • Речните нива остават без съществени изменения (18 август, 2017 | 15:16) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени незначителни колебания в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста, р. Марица и р. ... Прочети още
 • Речните нива ще продължават да се понижават или ще останат без съществени изменения (17 август, 2017 | 16:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от - 12 см до + 14 см) в Дунавския и ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени промени (16 август, 2017 | 17:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -14 см до +16 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (15 август, 2017 | 16:31) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени измения през изминалото денонощие. В резултат на оттичане са отчетени повишения в долните течения на основните реки в Дунавския басейн като по-значително е то в ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават (14 август, 2017 | 16:06) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в Дунавския басейн, както и в горните течения на реките от Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се понижавали през изминалото денонощие. Без съществено изменение са останали речните нива в Черноморския басейн. В резултат на валежи ... Прочети още
 • Нивата на повечето реки остават без промяна (11 август, 2017 | 17:28) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през последното денонощие. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и ... Прочети още
 • Водните нива на повечето реки ще се понижават или ще останат без изменения (10 август, 2017 | 16:38) - През изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения. Колебания (от - 18 см до + 19 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския басейн, във водосбора на р. Искър. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (9 август, 2017 | 16:42) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Колебания (от - 18 см до + 23 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките ... Прочети още
 • Водни количества в реките са около и под праговете за средни води (8 август, 2017 | 16:20) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология  (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения (с до + 77 см) вследствие на валежи и колебания (от – 25 см до + 32 см) в резултат на работата на хидротехнически ... Прочети още
 • Речните нива остават без промяна (7 август, 2017 | 16:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорологя и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са останали без съществени изменения. Колебания (от -27 см до +51 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (4 август, 2017 | 15:51) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са останали без съществени изменения. Повишения (с до + 65 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Искър, р. Марица ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без промяна (3 август, 2017 | 16:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са останали без съществени промени. Повишения (с до +20 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Арда ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават (2 август, 2017 | 15:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения (с до + 28 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (1 август, 2017 | 17:03) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и р. Арда (Източнобеломорски басейн). Почти ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават (31 юли, 2017 | 17:09) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Почти всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. С водно количество над ... Прочети още
 • В почти цялата страна са регистрирани краткотрайни повишения на речните нива (28 юли, 2017 | 16:09) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са с водни количества около и над праговете за средни води, а в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни водните количества са около праговете за ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните ... Прочети още
 • Очакват се краткотрайни повишения на реките (27 юли, 2017 | 17:35) - По данни и прогнози на Националня институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на реките в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения в резултат на валежи са регистрирани в Дунавския и Черноморския басейн във водосборите на реките Искър – с до +25 см, Осъм – с ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (26 юли, 2017 | 17:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в Черноморския и Източнобеломорския басейн са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения в резултат на валежи са регистрирани в  Дунавския басейн във водосборите на реките Искър – с до + 62 см, Осъм – ... Прочети още
 • Нивата на реките ще останат без съществени изменения (25 юли, 2017 | 16:49) - По данни и прогнози на Националния ниститут по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменение през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 25 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите ... Прочети още
 • Нивата на реките леко се повишават (24 юли, 2017 | 17:46) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменение през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до +21 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на Искър, Янтра ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (21 юли, 2017 | 16:49) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са се понижавали през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 19 см) в резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Марица и Арда. Повечето ... Прочети още
 • Понижението на речните нива продължава (20 юли, 2017 | 16:42) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са се понижавали през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 18 см) в резултат на работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Огоста и р. Арда. Повечето от реките ... Прочети още
 • Речните нива продължават да се понижават (19 юли, 2017 | 15:33) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие речните нива  са се понижавали. Незначителни повишения  до +18 см в резултат на оттичане са регистрирани в долните течения на реките Тунджа и  Марица в Източнобеломорския басейн. Повечето от реките в страната са с водни количества ... Прочети още
 • Речните нива плавно ще се понижават (18 юли, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в средните и долните течения на реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се повишавали в резултат на оттичане през изминалото денонощие. В Черноморския басейн регистрираното повишение (с + 110 см) на р. Ропотамо при с. Веселие е ... Прочети още
 • Валежите повишиха нивата на реките (17 юли, 2017 | 16:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрлогия към БАН (НИМХ-БАН) водните нива на реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се повишавали след валежи. Поради ниската почвена влажност повишенията не са значителни: р. Искър - с до +66 см; р. Вит - с до +27 см; р. Осъм – с ... Прочети още
 • Речните нива са без съществени изменения (14 юли, 2017 | 16:24) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -31 см до +29 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн във водосборите на реките Огоста, Марица и ... Прочети още
 • Речните нива през изминалото денонощие са останали без съществени изменения (13 юли, 2017 | 15:46) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от - 21 см до + 20 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките ... Прочети още
 • Речните нива се понижават или остават без съществени изменения (12 юли, 2017 | 16:07) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорологтия и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения вследствие на валежи са  регистрирани в долното течение на р. Места при гр. Хаджидимово - с + 18 см. В резултат на ... Прочети още
 • Речните нива останат без съществени изменения (11 юли, 2017 | 16:37) - По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Всички останали ... Прочети още
 • Речните нива се понижават (10 юли, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн) и в горното течение на р. ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (7 юли, 2017 | 15:58) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Като резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания (от - 44 см до + 32 см) във водосбора ... Прочети още
 • Очаква се понижение на речните нива (6 юли, 2017 | 15:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишение вследствие на оттичане е отчетено в Дунавския  басейн при измервателния пункт на р. Русенски Лом в района на с. Божичен (с + ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават (5 юли, 2017 | 16:01) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в Дунавския басейн са се понижавали. Повишения в резултат на оттичане са отчетени при отделни измервателни пунктове в долните течения на р. Осъм (с до + 155 см), р. Янтра (с до ... Прочети още
 • Нивата на реките постепенно се понижават (4 юли, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в Дунавския басейн са се повишили значително в резултат на интензивни валежи. Регистрирани са повишения в поречието на реките Огоста – с до +34 см, Искър – с до +113 ... Прочети още
 • Само нивата на реките в Черноморския басейн ще се повишават (4 юли, 2017 | 9:20) - Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) издаде за днес предупреждение от втора степен за значителни валежи, силни гръмотевични бури и градушки в 11 области от Източна България. Там се очаква да паднат количества между 35 и 65 л/кв.м. В 4 области е в сила предупреждение жълт код за очаквани количества до 35 ... Прочети още
 • Очакват се повишения на речните нива (3 юли, 2017 | 16:20) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в Дунавския басейн са се повишили през изминалото денонощие в резултат на валежи с до + 32 см. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено по- значително повишение (+ 64 см) при наблюдателен пункт на р. ... Прочети още
 • НИМХ – БАН предупреждава за значителни валежи, силни гръмотевични бури и градушки в 10 области от Северна България (3 юли, 2017 | 9:31) - По данни и прогнози на Нациоалния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през следващото денонощие през страната, от запад на изток, ще премине студен атмосферен фронт. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има интензивни валежи, придружени със силни гръмотевични бури и градушки. Значителни количества ще има в Северозападна ... Прочети още
 • Водните нива ще останат без съществени изменения (30 юни, 2017 | 17:28) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (-24/+20 см) при отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн във водосборите ... Прочети още
 • Водните нива в цялата страна се понижават (29 юни, 2017 | 16:25) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения във водосбора на реките Искър - до +52 см и до +48 см на Арда. ... Прочети още
 • Без съществени изменения остават речните нива (28 юни, 2017 | 16:57) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменения през изминалото денонощие. В резултат на валежи са регистрирани повишения във водосбора на р. Арда (до + 25 см). Отчетени са по-значителни колебания (от - ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (27 юни, 2017 | 16:25) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН)  през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения в долното течение на р. Места – с до +17 см; р. Струма - ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (26 юни, 2017 | 16:25) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения е отчетено по-значително повишение (от + 60 см) на р. Марица при  измервателния хидрометричен пост Белово (Източнобеломорски ... Прочети още
 • През следващите три дни речните нива ще се понижават (23 юни, 2017 | 17:00) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения. При отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския басейн в резултат на валежи са регистрирани краткотрайни незначителни повишения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени повишения ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни и незначителни повишения на речните нива (22 юни, 2017 | 17:08) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки  са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения, следствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на хидрометричните пунктове разположени на р. Марица с до + 38 см (Източнобеломорския басейн) ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават (21 юни, 2017 | 16:37) - По данни  и прогнози  на Националния  институт по метеорология и  хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани в Черноморския басейн -  на р. Камчия при с. Гроздьово и на р. Айтоска при ... Прочети още
 • Водните нива ще се понижават или ще останат без изменения (20 юни, 2017 | 16:48) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са останали без съществени изменения.В резултат на валежи са отчетени значителни повишения в Дунавския басейн във водосборите на реките: Искър – с до +27 ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават (19 юни, 2017 | 16:09) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са били без съществени изменения (+/- 14 см) през изминалото денонощие. Отчетени са значителни повишения на нивата при хидрометричен пункт на р. Вит при Тетевен (+ 142 см) и на р. Осъм при Троян (+ ... Прочети още
 • За 17 юни жълт код за валежи в областите : Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас (16 юни, 2017 | 16:39) - По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)  през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения с до +24 см в горното течение на р. Арда и във водосбора на притока й р. Елховска ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (15 юни, 2017 | 16:03) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ – БАН) през изминалото денонощие нивата на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в горното течение на река Марица (Източнобеломорски басейн). Водните ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (14 юни, 2017 | 16:35) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения (13 юни, 2017 | 17:25) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие нивата на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в горното течение на р. Марица и притока й р. ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават (12 юни, 2017 | 16:52) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология  и хидрология на БАН ( НИМХ -  БАН) през изминалото денонощие  речните нива  в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени повишения на нивата във водосбора на р. Искър и някои от притоците й в ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще остават без съществени изменения (9 юни, 2017 | 15:08) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се повишавали през изминалото денонощие, като вследствие на интензивни валежи са отчетени значителни повишения в Дунавския басейн: в средните и долните течения на реките – р. Огоста (с до + 36 ... Прочети още
 • Речните нива ще се повишават вследствие на валежи (8 юни, 2017 | 15:45) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в по-голямата част от страната са се повишавали.  Вследствие на интензивни валежи са отчетени значителни резки повишения във водосбора на р. Искър при гр. Нови Искър с +80 см, при с. Ребърково с +43 см, ... Прочети още
 • За днес и утре БАН предупреждава за валежи и гръмотевични бури (7 юни, 2017 | 16:44) - За областите Видин, Враца, Монтана, София-град и София област, Перник и Кюстендил днес, за 8 юни за останалите области в страната, е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) поради очакваните краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са значителни по количество (около и над 20 л/кв.м), и ще са придружени с гръмотевични бури. ... Прочети още
 • Днес и утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива (6 юни, 2017 | 15:52) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали. По-значителни понижения са отчетени на хидрометрични пунктове на р. Осъм при с. Изгрев с -40 см, р. Русенски Лом при с. Божичен с -41 ... Прочети още
 • Очакват се несъществени изменения на речните нива, тенденция към понижение (5 юни, 2017 | 18:26) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали през изминалото денонощие. По-значително повишение на водното ниво е регистрирано само при наблюдателен пункт на р. Факийска при с. Зидарово с + 60 см. (Черноморски басейн). Водните количества на ... Прочети още
 • НИМХ – БАН обявява жълт код за потенциално опасно време в 24 области на страната (2 юни, 2017 | 16:46) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие на интензивни валежи е регистрирано рязко повишение на  водното ниво на р. Тунджа при гр. Павел баня (с + 30 см). По-значителни колебания ... Прочети още
 • Речните нива продължават да се понижават (31 май, 2017 | 15:58) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през денонощието водните нива на реките в цялата страна са продължили да се понижават, като незначителни повишения (с до +18 см) в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Източнобеломорския басейн, във водосбора на р. Марица. Водните количества ... Прочети още
 • Водните нива в цялата страна се понижават (30 май, 2017 | 15:41) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в цялата страна са се понижавали, като значителни понижения (с до -145 см) вследствие на оттичане са отчетени в Дунавския басейн. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и над праговете за средни води (29 май, 2017 | 16:38) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в Дунавския басейн са се понижавали, повишение вследствие на оттичане е отчетено на р. Осъм при с. Изгрев (+142 см) и на р. Русенски Лом при с. Божичен (+36 см). В Черноморския и Западнобеломорския басейни водните нива са се ... Прочети още
 • Жълт код за валежи в 19 области e обявен за 27 май (26 май, 2017 | 16:14) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ- БАН)  обявява за 27 май 2017 г. предупреждение от първа степен за потенциално опасно време /жълт код/ в 19 области от Централна и Западна България. Ще има значителни, на места – интензивни валежи от дъжд. Очаквани сумарни количества – между 15 и 30 л/кв.м, на отделни места ... Прочети още
 • НИМХ-БАН обявява за утре жълт код за валежи в 18 области (25 май, 2017 | 16:40) - Националният институт  по метеорология и  хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за 26 май  първа степен на предупреждение за потенциално опасно време /жълт код/ в 18 области в Западна и Централна България. Очакват се количества на валежа между 10 и 20 л./кв.м, в отделни райони до 40 л./кв.м.  В областите Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик ... Прочети още
 • НИМХ обявява за утре жълт код за валежи с гръмотевици в седем области (23 май, 2017 | 17:03) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ-БАН) обявява за 24 май 2017 г. жълт код за значителни валежи с гръмотевици в областите: София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. По данни на НИМХ – БАН през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени ... Прочети още
 • Очакват се краткотрайни повишения на речните нива (22 май, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения на нива вследствие на валежи са отчетени във водосборите на р. Янтра (Дунавския басейн), р. Марица (Източнобеломорски басейн) и ... Прочети още
 • Нивата ще се задържат без съществени изменения (19 май, 2017 | 17:30) - По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +20 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено във водосборите на реките ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения (18 май, 2017 | 16:44) - По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +17 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения е отчетено в Дунавския басей, във ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и над праговете за средни води (17 май, 2017 | 15:50) - По прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значително повишение на водното ниво (с до +22 см), вследствие на работата на хидротехнически съоръжения, е отчетено в Дунавския басей, във ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (16 май, 2017 | 16:11) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-значително понижение на водното ниво (от - 83 см) е  отчетено на р. Въча при м. Забрал (Източнобеломорски басейн) в резултат от ... Прочети още
 • Нивата ще се понижават или ще останат без съществени изменения (15 май, 2017 | 16:42) - По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Краткотрайни повишения в резултат на валежи са отчетени в горните части на водосбора на реките Искър и Янтра (Дунавски басейн), както ... Прочети още
 • Продължава понижението на речните нива (12 май, 2017 | 16:43) - По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие в Дунавския басейн са регистрирани по-значителни понижения на водните нива (с до -56 см) във водосборите на реките Осъм,  Янтра и Русенски Лом. В останалата част от страната речните нива са се задържали без съществени изменения. Водните ... Прочети още
 • Нивата във водосборите на реките ще се понижават (11 май, 2017 | 16:15) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали през изминалото денонощие. Повишения вследствие на оттичане и валежи са отчетени в долните течения на реките в Дунавския и Черноморския басейн, във водосборите на реките Осъм, Марица и Арда. По-съществени повишения в резултат на ... Прочети още
 • Нивата на реките ще започнат да се понижават (10 май, 2017 | 16:27) - По данни и прогнози на Националния институт по хидрология и метеорология  на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се повишавали. Съществени повишения (с до +69 см) вследствие на валежи и оттичане са отчетени и в четирите водосборни басейна. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете ... Прочети още
 • Очакват се повишения на речните нива (9 май, 2017 | 16:11) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-съществени повишения (с до + 40 см) вследствие на валежи са отчетени във водосборите на реките Искър и Джулюница (Дунавски басейн). Водните количества на почти ... Прочети още
 • Очаква се повишение на речните нива (5 май, 2017 | 16:11) - По данни на Националния институт по метеорология и  хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания (от -80 см до +19 см) в Дунавския и Източнобеломорския ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (4 май, 2017 | 16:39) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология  на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано повишение от +18 см на р. Врана при хидрометричен пункт - с. Надарево (Черноморски басейн). ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (3 май, 2017 | 16:16) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е  регистрирано повишение от + 18 см на р. Врана при хидрометричен пункт с. Надарево ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без изменения (2 май, 2017 | 17:10) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни колебания (от -40 см до +62 см) вследствие на оттичане са отчетени в Дунавския басейн в долните течения на реките Вит и Осъм. В ... Прочети още
 • Водните нива на повечето реки се понижават (28 април, 2017 | 15:50) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие нивата на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -75 см до +18 см) във водосборите на реките ... Прочети още
 • Нивата на повечето реки се понижават (27 април, 2017 | 15:40) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения.Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -16 см до +9 см) във ... Прочети още
 • Водните нива на повечето реки се понижават (26 април, 2017 | 15:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)  през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижили или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския, Черноморския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -30 см до +37 см) във ... Прочети още
 • Нивата на реките в страната се понижават или остават без изменения (25 април, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни колебания (от -28 см до +30 см) във водосборите на ... Прочети още
 • Водните количества на почти всички реки са около и над праговете за средни води (24 април, 2017 | 16:14) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Източнобеломорския басейн са отчетени повишения с до +49 см във водосбора на р. Марица. Водните ... Прочети още
 • Водните нива ще се понижават (21 април, 2017 | 17:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали в резултат на валежи и оттичане. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на реките по басейни: Дунавски басейн: р. Искър с до +59 см, р. ... Прочети още
 • Повишения на водните нива в средните и долни течения на реките (20 април, 2017 | 16:57) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани при отделни хидрометрични станции във водосборите на реките: Искър (с до +80 см), Янтра (с до +27 см), Тунджа ... Прочети още
 • Очакват се повишения на водните нива (19 април, 2017 | 16:04) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани на р. Осъм при хидрометрична станция Изгрев (+47 см) и на р. Факийска при хидрометрична ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира повишение на речните нива (18 април, 2017 | 17:33) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали. По-значителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове в Дунавския басейн (във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра - с до +39 см) ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (13 април, 2017 | 15:32) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорологие и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са без съществени изменения през изминалото денонощие –  в границите от - 9 см до + 23 см. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (12 април, 2017 | 16:44) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води ... Прочети още
 • Не се очакват съществени изменения на водните количества (11 април, 2017 | 16:15) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Искър и Марица, в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни ... Прочети още
 • Водните количества остават без съществени изменения (10 април, 2017 | 16:10) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Само на отделни измервателни пунктове са отчетени по-значителни повишения, следствие работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната ... Прочети още
 • Очакват се краткотрайни и незначителни повишения на речните нива (7 април, 2017 | 16:31) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени във водосборите на почти всички реки от Черноморския басейн, както и във водосбора на ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (6 април, 2017 | 15:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени в Дунавския и Западнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и Струма. Водните количества ... Прочети още
 • Възможни са незначителни повишения на речните нива (5 април, 2017 | 16:37) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 18 см) в резултат на валежи и работа на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на ... Прочети още
 • Възможни са незначителни повишения на речните нива (4 април, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (3 април, 2017 | 16:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни  колебания (от - 15 см до + 21 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (31 март, 2017 | 16:53) - По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително повишение от +71 см е отчетено на р. Въча при Девин вследствие на работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (30 март, 2017 | 16:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Водните количества в по-голяма част от наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (29 март, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН)  през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на нивата, вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица (Източнобеломорски басейн). ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (28 март, 2017 | 15:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения на водните нива вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица  (Източнобеломорски басейн). По-значителни ... Прочети още