РЕЧНИ НИВА

 • Днес и в следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (24 март, 2017 | 15:24) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително понижение от -76 см е отчетено на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн) в резултат на работа на хидротехническо съоръжение. Водните количества на ... Прочети още
 • Изменения на речните нива не се очакват (23 март, 2017 | 15:58) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при ... Прочети още
 • Речните нива се понижават или остават без съществени изменения (22 март, 2017 | 15:36) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове в Черноморски и Източнобеломорски басейн са регистрирани по-значителни повишения (с до +78 см) в резултат на работа на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (21 март, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейни, са регистрирани по-значителни колебания на речните нива, вследствие работа на хидротехнически съоражения. Водните ... Прочети още
 • Речните нива се понижават или остават без съществени изменения (20 март, 2017 | 15:58) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове, главно в Дунавски басейн, са регистрирани незначителни повишения, вследствие на валежи. Водните количества на почти всички наблюдавани реки ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (17 март, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие по-значителни колебания на речните нива са отчетени в Дунавския басейн (от -46/+60 см). В останалите водосборни басейни нивата са се задържали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (16 март, 2017 | 15:40) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в страната са се понижавали, като в Дунавския и Черноморския басейн регистрираните пониженията са с до -96 см. Повишения (с до +36 см) вследствие на оттичане са регистрирани в долните течения на реките Янтра, Русенски Лом ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около праговете за високи и средни води (15 март, 2017 | 16:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и оттичане. По-значителни повишения са отчетени на р. Искър при с. Ореховица (+50 см), р. Осъм при с. Изгрев (+74 ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива (14 март, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и сняг. В Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн речните нива са останали без съществени изменения или са се понижавали. По-значителни повишения са отчетени на ... Прочети още
 • Повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН (13 март, 2017 | 15:46) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-значително  повишение е отчетено само в долното течение на р. Янтра (+ 23 см) вследствие на оттичане и на ... Прочети още
 • Слабо повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН (10 март, 2017 | 16:28) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Само в долните течения на главните реки са отчетени повишения, следствие на оттичане. По- значителни повишения са отчетени само във водосборите ... Прочети още
 • НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива (9 март, 2017 | 16:44) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали през изминалото денонощие. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн) и р. Арда, както и в родопските притоци на р. Марица  (Източнобеломорски басейн), следствие на ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (8 март, 2017 | 16:48) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения са отчетени само във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн), Камчия (Черноморски басейн), Арда (Източнобеломорски басейн) и Места (Западнобеломорски басейн), следствие на ... Прочети още
 • Жълт код за обилни валежи е обявен утре в 6 области, възможни са краткотрайни повишения на речните нива (7 март, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) за утре е обявен жълт код за обилни валежи в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик. През изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се повишават незначително (6 март, 2017 | 16:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския басейн и Черноморския басейни са около праговете за високи ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще остават без съществени изменения (2 март, 2017 | 16:28) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали вследствие на валежи от дъжд или са останали без съществени изменения. Понижения на речните нива са отчетени в Черноморския басейн. По-значителни повишения са отчетени на р. ... Прочети още
 • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание (1 март, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са регистрирани в горната част от водосбора на р. Вит (Дунавски басейн), както и при отделни измервателни пунктове ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (28 февруари, 2017 | 16:14) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Незначителни повишения са регистрирани в средното течение на р. Искър, горните части на р. Вит (Дунавски басейн), както и на отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския и ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще остават без изменения (27 февруари, 2017 | 15:58) - По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишенията са регистрирани в долното течение на р. Камчия (Черноморски басейн), долното течение на р. Тунджа и средното и долно течние на р. Марица (Източнобеломорски басейн), ... Прочети още
 • Водните количества на повечето реки са около и под праговете за високи води (24 февруари, 2017 | 16:03) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в Дунавския и Черноморския басейн са се повишавали, като по-значителни са повишенията регистрирани във водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм, Русенски Лом и Луда Камчия. В останалата част на страната водните ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за средни води (23 февруари, 2017 | 15:24) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на р. Янтра, р. Русенски лом и на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира повишение на речните нива вследствие на снеготопене (22 февруари, 2017 | 15:21) - През изминалото денонощие водните нива на по–голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на оттичане са отчетени повишения при отделни измервателни пунктове главно в долните течения на реки от Дунавския и Източнобеломорския басейн, като по-значителни са на р. Русенски Лом при с. Божичен – с ... Прочети още
 • Днес и утре плавно ще се повишават речните нива (21 февруари, 2017 | 15:33) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на снеготопене и оттичане, са отчетени по-значителни повишения при отделни измервателни пунктове в долните течения на реки от ... Прочети още
 • НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива (20 февруари, 2017 | 15:16) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и частично снеготопене са отчетени повишения от + 75 см на р. Луда Камчия ... Прочети още
 • Водните количества на повечето реки са около и под праговете за средни води (17 февруари, 2017 | 16:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Вследствие на работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано по-значително повишение на водното ниво (+92 см) на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн). Водните количества на повечето от ... Прочети още
 • Прогнозата е за понижение на речните нива (16 февруари, 2017 | 16:53) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни пунктове за наблюдение ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около праговете за средни води (15 февруари, 2017 | 15:05) - По данни и прогнози на Националнния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива (14 февруари, 2017 | 14:39) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са количествата на някои пунктове ... Прочети още
 • Понижение на речните нива (13 февруари, 2017 | 16:07) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществена промяна (12 февруари, 2017 | 15:21) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в Дунавски и Черноморски ... Прочети още
 • НИМХ прогнозира понижение на речните нива (11 февруари, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижили и почти всички са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски ... Прочети още
 • Речните нива се понижават (10 февруари, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие водните нива на по – голяма  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили . Повишения, вследствие оттичане, са отчетени в долното течение на реките Русенски Лом (Дунавски басейн), Тунджа при гр. Елхово с +73 см ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за високи води (9 февруари, 2017 | 16:12) - През изминалото денонощие водните нива на по-голямата  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили. По-значителни повишения са отчетени само на р. Тунджа при гр. Ямбол с +72 см (Източнобеломорски басейн). Значителни понижения са отчетени на р.  Джулюница при с. Джулюница с -74 см, р. Янтра при с. Каранци от -92 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Повишение на речните нива (8 февруари, 2017 | 15:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при гр. Роман (+47 см), при с. Ореховица (+43 см), р. Осъм ... Прочети още
 • Очаква се повишение на речните нива (7 февруари, 2017 | 17:04) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд, като по-значителни са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при Нови Искър (+62 см), р. Джулюница при с. Джулюница (+158 ... Прочети още
 • Очаква се повишение на речните нива (6 февруари, 2017 | 16:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили в резултат на снеготопенe. По-значителни повишения са отчетени в Дунавския и Черноморския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ ... Прочети още
 • Повишения на водните нива (5 февруари, 2017 | 15:40) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, в следствие снеготопене, като по-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн - р. Огоста при Бутан (+25см), р. Искър при Нови Искър (+24см) и при Ореховица (+21см), Източнобеломорски басейн - р. Върбица при сп. Джебел (+38 см) и р. Крумовица при Г. ... Прочети още
 • Леки повишения на водните нива (4 февруари, 2017 | 16:15) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили в следствие снеготопене. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн - р. Бели Вит при Тетевен - +23 см, р. Янтра при Габрово - +17 см и Източнобеломорски басейн - р. Арда при Вехтино - +29 см и р. Върбица при сп. ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (3 февруари, 2017 | 16:19) - По данни  и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосбора на р. Арда с -23/+22 см (Източнобеломорски басейн). Водните ... Прочети още
 • Според НИМХ-БАН съществени изменения на речните нива не се очакват (2 февруари, 2017 | 17:17) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър  с -23/+25 см (Дунавски басейн) и  Арда с ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (1 февруари, 2017 | 16:05) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър с до + 22 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за средни води (31 януари, 2017 | 16:12) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките Искър  (с -23/+31 см) и Въча  (с до -90 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около ... Прочети още
 • НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива (30 януари, 2017 | 16:42) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 20/+ 90 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (29 януари, 2017 | 16:44) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-20/+12 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн). Водните количества на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (28 януари, 2017 | 16:37) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения . Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-63/+19 см) във водосборите на реките Огоста и Искър ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не са прогнозирани от НИМХ – БАН (27 януари, 2017 | 16:43) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 29/+ 28 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (26 януари, 2017 | 16:17) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН). Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 24/+ 25 см) във водосборите на р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (25 януари, 2017 | 16:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-22/+61 см) във водосборите на реките Искър (Дунавския басейн), Марица ... Прочети още
 • Речните нива – без съществени изменения (24 януари, 2017 | 16:29) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения при отделни измервателни пунктове във водосборите на реки от Дунавския и Източнобеломорския басейн са регистрирани по-значителни денонощни колебания на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (23 януари, 2017 | 16:07) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките  Огоста от -33/+46 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива няма да има (22 януари, 2017 | 15:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Регистрирани са по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на р. Огоста от - 50 см до + 28 см (Дунавски басейн)  и р. Арда ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (21 януари, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значително понижение на водното ниво (- 93 см) е отчетено на р. Въча в района на Девин, което е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение. ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (20 януари, 2017 | 16:13) - Националният институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ- БАН) обявява за  21 януари 2017 г.  жълт код за ниски температури в цялата страна. По данни на НИМХ-БАН  през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение (-50 см) в резултат на оттичане е отчетено на  Факийска ... Прочети още
 • Речните нива ще са без съществени изменения (19 януари, 2017 | 15:18) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение е отчетено на Факийска река при с. Зидарово (-82 см) в резултат на оттичане. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните ... Прочети още
 • Речните нива без съществени изменения (18 януари, 2017 | 15:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ-БАН) утре в Източна България ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Ще вали сняг и ще има условия за снегонавявания. В Рило-Родопската област ще има значителни валежи от сняг и снежната покривка ще се увеличи с около 20 см, ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (17 януари, 2017 | 14:37) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на Факийска река при с. Зидарово (+20 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива (-22/+59 см) ... Прочети още
 • Речните нива ще са без съществени изменения (16 януари, 2017 | 15:16) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) обявява за утре  - 17 януари жълт код (първа степен на опасност) за по-голямата част от страната, с изключение на Югозападна България.  Очакват се валежи, предимно от сняг.  В Горнотракийската низина валежите ще са от дъжд и сняг, а по Черноморието - дъжд. В ... Прочети още
 • Незначителни и краткотрайни повишения на водните нива в реките (15 януари, 2017 | 15:43) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на р. Върбица при Джебел и на р. Крумовица при Г. Кула, съответно с +33 см и +56 см. В резултат на работата на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (14 януари, 2017 | 16:29) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения или са се понижавали. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от -29 см до +28 см) във водосборите на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (13 януари, 2017 | 15:29) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 70 см до + 50 см) ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (12 януари, 2017 | 14:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 61 см ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (11 януари, 2017 | 15:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 53 см до + ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (11 януари, 2017 | 9:01) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения, са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от -41 см до +69 см) във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и на р. Искър (Дунавски басейн). Водните ... Прочети още
 • Нивата на реките без съществени изменения, НИМХ-БАН обявява оранжев код за сняг и силен вятър в Източна България (10 януари, 2017 | 8:09) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за днес първа степен на опасност (жълт код) за всички области в западната половина от страната поради очакваните ниски минимални температури. За областите в източната половина от страната предупреждението е от втора степен (оранжев код), там се очакват значителни валежи от сняг, умерен и силен ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива, НИМХ-БАН обявява за днес жълт код за ниски температури в цялата страна (9 януари, 2017 | 8:12) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за днес жълт код за ниски температури на територията на цялата страна. Ще бъде студено, с максимални температури между минус 13 и минус 8 градуса. Днес главно на места в югозападната половина на страната ще има слаби превалявания от сняг с количества 1-5 л/кв.м. Във ... Прочети още
 • Поради ниските температури в отделни участъци на реките е възможно замръзване (8 януари, 2017 | 10:05) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) обявява за днес жълт и оранжев код за ниски температури на територията на цялата страна. За по-голямата част от страната е обявен жълт код (първа степен на опасност), а за областите София, София-област, Перник и Кюстендил - оранжев код (втора степен). Минималните температури ще са ... Прочети още
 • 07-01 Речните нива ще останат без съществени изменения (7 януари, 2017 | 10:24) -         Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) за днес обявява жълт код за ниски температури на територията на цялата страна. Студено време с минимални температури минус 16° - минус 11°, максимални между минус 13° - минус 8°. Във Видин, Монтана, Враца, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали ... Прочети още
 • Водните количества в реките ще бъдат под праговете за внимание (6 януари, 2017 | 10:30) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) обяви за днес жълт код за опасно време за областите Видин, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пловдив и Пазарджик. Ще вали сняг и ще се образува снежна покривка средно 15-20 см, в планинските райони и повече. В София-област, София-град, Перник и Кюстендил снежната покривка ще ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (5 януари, 2017 | 11:52) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ-БАН) обявява за днес жълт код за областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Габрово, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пловдив и Пазарджик. Ще завали сняг и ще се образува снежна покривка средно около 10 см. На места в югозападните и планинските райони покривката ще около 15 см. ... Прочети още
 • Нивата на реките няма да се променят съществено (4 януари, 2017 | 10:04) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) днес ще е без съществени валежи.През нощта срещу четвъртък от запад ще започнат валежи, които ще продължат и през следващите два дни. Валежите ще са предимно от сняг, в четвъртък количества ще са от 1-2 до 10-12 л/кв.м . ... Прочети още
 • Реките – без съществени изменения (3 януари, 2017 | 9:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес вечерта и през нощта срещу сряда на места в планинските райони на Западна България ще превали сняг с количества 3-4 л/кв.м. В сряда вероятността за валежи е малка. През нощта срещу четвъртък от запад отново ще започнат валежи, които ще продължат и през ... Прочети още
 • Възможни са незначителни повишения на речните нива (2 януари, 2017 | 10:10) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали, а във вторник вероятността за валежи е малка. В сряда на отделни места ще превали слабо, в количества до 3 л/кв.м. През последното денонощието водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие работата на ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществено изменение (1 януари, 2017 | 11:08) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В понеделник и вторник – също. През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни денонощни колебания на водните нива (от - ... Прочети още
 • 31-12 Не се очакват съществени изменения на реките (31 декември, 2016 | 11:12) - За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обявяви жълт код (първа степен на опасност) за силен вятър и снегонавявания в областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол,Кърджали и Хасково. За областите Шумен, Търговище и Сливен е обявен жълт код за снегонавявания. За Черно море жълт код за силен вятър и вълнение. Вятърът ще ... Прочети още
 • 30-12 Реките ще останат без съществени изменения (30 декември, 2016 | 8:31) - Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код (първа степен на опасност) за силен вятър и навявания в източната половина от страната. За Черно море жълт код за силен вятър и вълнение – в вятър север-северозапад с 14-20, на места с пориви до 22-24 м/сек (7-8, порива 9 бала ... Прочети още
 • 29-12 Очакват се краткотрайни и незначителни повишения на речни нива (29 декември, 2016 | 8:30) - Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес първа степен за опасност от силен вятър (жълт код) за областите Русе, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Кюстендил и Благоевград. Средната скорост на вятъра се очаква да бъде 10-15 м/сек., с пориви до 24 м/сек, а по ... Прочети още
 • 28-12 Не се очакват съществени изменения на реките (28 декември, 2016 | 7:57) -   Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код за силен вятър в 24 области, с изключение на Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян. Ще духа временно силен север-северозападен вятър със средна скорост 12-17 м/сек и пориви до 20м/сек. На много места в страната ще превали сняг или дъжд, който ... Прочети още
 • Реките ще останат без съществени изменения (27 декември, 2016 | 7:51) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес до обяд валежите в повечето райони от страната ще спрат. На места в източните райони ще има ръмежи от дъжд. Количествата ще са от 1-2 л/кв.м. В сряда на много места ще превали сняг или дъжд, който бързо ще премине ... Прочети още
 • Задържане или слабо понижение на речните нива, превалявания от сняг в Западна България (26 декември, 2016 | 9:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес на места в Западна България ще има превалявания от сняг, по-значителни в планините. Количествата ще са до 4 л/кв.м., а в планините - до около 10 л/кв.м. Във вторник ще бъде почти без валежи. В сряда - на много ... Прочети още
 • Речните нива – без изменения, не се очакват съществени валежи (25 декември, 2016 | 9:52) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще бъде без съществени валежи. В понеделник преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб сняг с количества до 3 л/кв.м. Във вторник не се очакват валежи. През денонощието от 8.00 ч. на 23 декември ... Прочети още
 • Не се очакват съществени изменения на речните нива (24 декември, 2016 | 9:44) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще бъде без съществени валежи. В неделя привечер и през нощта срещу понеделник на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб сняг с количества до 3 л/кв.м. През денонощието от 8.00 ч. на 22 декември до 8.00 ... Прочети още
 • Количествата на почти всички реки в страната са около и под праговете за средни води (23 декември, 2016 | 9:02) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива на р. Огоста и р. Искър (Дунавски басейн), р. Въча, р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). В отделни участъци на реките в Дунавски и Черноморски ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (22 декември, 2016 | 9:42) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива на р. Огоста (Дунавски басейн), р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). Поради ... Прочети още
 • Очаква се задържане или слабо понижение на речните нива (21 декември, 2016 | 8:09) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще има слаби превалявания от сняг на отделни места в източните райони, Стара планина и Странджа. Количествата ще са до 1-2 л/кв.м. В четвъртък и петък не се очакват валежи. През денонощието от 8.00 ч. на 19 декември до 8.00 ... Прочети още
 • Очакват се незначителни изменения на речните нива (20 декември, 2016 | 8:10) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес на отделни места в Източна България ще превали слаб сняг с незначителни количества. В сряда на изолирани места в Източна България и планинските райони ще превали слаб сняг с незначителни количества, а в четвъртък ще бъде без валежи. През денонощието ... Прочети още
 • Реките без съществени изменения (19 декември, 2016 | 8:11) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН днес ще е без валежи. Във вторник и сряда на отделни места в Източна България и в планинските райони ще превали слаб сняг. Количествата на валежите ще са незначителни. През денонощието от 8 ч на 17 до 8 ч ... Прочети още
 • Тенденцията към задържане на речните нива се запазва (18 декември, 2016 | 8:53) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В понеделник също ще е без валежи.Във вторник на отделни места в Източна България и планинските райони ще превали слаб сняг. Количествата на валежите ще са незначителни. През денонощието от 8 ч на 16 до ... Прочети още
 • Речните нива ще се задържат без съществени промени (17 декември, 2016 | 8:29) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще е без валежи. В неделя и понеделник също ще е без валежи. През денонощието от 8 ч на 15 до 8 ч на 16 декември водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на ... Прочети още
 • Реките са около и под праговете за средни води (16 декември, 2016 | 8:06) - Реките са около и под праговете за средни водиПо данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще има слаби превалявания от сняг, главно в планините. В събота и неделя ще е без валежи. През денонощието от 8 ч на 14 до 8 ч на 15 декември водните нива ... Прочети още
 • Речните нива без особени изменения (15 декември, 2016 | 8:07) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес и утре ще е почти без валежи. В планините и планинските райони на Западна България и в Предбалкана е възможно да прехвърча съвсем слаб сняг. През денонощието от 8 ч на 13 до 8 ч на 14 декември водните ... Прочети още
 • Реките няма да се променят или ще се понижават (14 декември, 2016 | 9:34) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В четвъртък и петък – почти без валежи, главно в планините и планинските райони на Западна България и в Предбалкана е възможно да прехвърча съвсем слаб сняг. През денонощието от 8 ч на 12 ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без особени изменения (13 декември, 2016 | 8:16) - За днес НИМХ-БАН обявява жълт код (първа степен на опасност) за силен вятър в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол и Бургас. За Черно море – жълт код за вятър и вълнение: Ще духа северен вятър 14-17, пориви до 20 м/сек (7 пориви , ... Прочети още
 • Днес реките остават без съществена промяна (12 декември, 2016 | 8:05) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще е без валежи. През нощта срещу вторник и във вторник на места, главно в Северна и Източна България и в планините на Югозападна ще превали слаб сняг, количества за денонощието - до 5 л/кв.м, само на отделни места е ... Прочети още
 • Не се очакват съществени изменения на речните нива (11 декември, 2016 | 9:08) - По данни и прогнози на Националния институт по петеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре няма да вали. През нощта срещу вторник и във вторник, на места главно в Северна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще превали слаб сняг, количества за денонощието ще са до 5 л/кв.м, само на ... Прочети още
 • Речните нива ще са без съществени изменения (10 декември, 2016 | 9:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре няма да вали. В понеделник на отделни места ще превали слаб дъжд, в планинските райони – слаб сняг. Количествата ще са до 3 л/кв.м. През последното денонощие водните нива на повечето реки са останали без съществени изменения. Образуване ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се задържат без съществени изменения (9 декември, 2016 | 9:36) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)днес ще е без валежи. През почивните дни също ще е без валежи. През денонощието от 8 ч на 7 до 8 ч на 8 декември водните нива на повечето реки са останали без съществени изменения. Образуване на брегови лед е ... Прочети още
 • Реките са около и под праговете за средни води (8 декември, 2016 | 8:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до събота валежи не се очакват. През последното денонощие водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания от - 15 см до + 24 см в ... Прочети още
 • Реките ще са без значителни изменения (7 декември, 2016 | 7:51) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и утре валежи не се очакват. През последното денонощие водните нива на повечето реки са останали без съществени изменения. По-значително повишение (+ 94 см) е регистрирано на р. Въча при Девин – м. Забрал, което е в резултат на работата ... Прочети още
 • Речните нива днес ще са без особени изменения (6 декември, 2016 | 7:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до четвъртък валежи не се очакват. През последното денонощието водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения с до + 22 см са регистрирани във водосбора на р. Марица, в резултат на работата на хидротехнически съоръжения ... Прочети още
 • Ще преобладават слаби понижения на речните нива (5 декември, 2016 | 8:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес валежи не се очакват. Във вторник и сряда също ще е без валежи. През последното денонощие водните нива на реките са се понижавали или са се задържали без изменение. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и ... Прочети още