РЕЧНИ НИВА

 • Водните количества на почти всички реки са около и над праговете за средни води (24 април, 2017 | 16:14) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения в Източнобеломорския басейн са отчетени повишения с до +49 см във водосбора на р. Марица. Водните ... Прочети още
 • Водните нива ще се понижават (21 април, 2017 | 17:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали в резултат на валежи и оттичане. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на реките по басейни: Дунавски басейн: р. Искър с до +59 см, р. ... Прочети още
 • Повишения на водните нива в средните и долни течения на реките (20 април, 2017 | 16:57) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в Дунавски, Източнобеломорски и Западнобеломорски басейн са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани при отделни хидрометрични станции във водосборите на реките: Искър (с до +80 см), Янтра (с до +27 см), Тунджа ... Прочети още
 • Очакват се повишения на водните нива (19 април, 2017 | 16:04) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани на р. Осъм при хидрометрична станция Изгрев (+47 см) и на р. Факийска при хидрометрична ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира повишение на речните нива (18 април, 2017 | 17:33) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишавали. По-значителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове в Дунавския басейн (във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Янтра - с до +39 см) ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществени изменения (13 април, 2017 | 15:32) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорологие и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са без съществени изменения през изминалото денонощие –  в границите от - 9 см до + 23 см. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (12 април, 2017 | 16:44) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води ... Прочети още
 • Не се очакват съществени изменения на водните количества (11 април, 2017 | 16:15) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Искър и Марица, в Дунавския и Източнобеломорския басейн са отчетени по-значителни ... Прочети още
 • Водните количества остават без съществени изменения (10 април, 2017 | 16:10) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Само на отделни измервателни пунктове са отчетени по-значителни повишения, следствие работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната ... Прочети още
 • Очакват се краткотрайни и незначителни повишения на речните нива (7 април, 2017 | 16:31) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени във водосборите на почти всички реки от Черноморския басейн, както и във водосбора на ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (6 април, 2017 | 15:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения в резултат на валежи са отчетени в Дунавския и Западнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър и Струма. Водните количества ... Прочети още
 • Възможни са незначителни повишения на речните нива (5 април, 2017 | 16:37) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения (с до + 18 см) в резултат на валежи и работа на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на ... Прочети още
 • Възможни са незначителни повишения на речните нива (4 април, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (3 април, 2017 | 16:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни  колебания (от - 15 см до + 21 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (31 март, 2017 | 16:53) - По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително повишение от +71 см е отчетено на р. Въча при Девин вследствие на работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества ... Прочети още
 • Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (30 март, 2017 | 16:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Водните количества в по-голяма част от наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (29 март, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН)  през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на нивата, вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица (Източнобеломорски басейн). ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (28 март, 2017 | 15:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения на водните нива вследствие на оттичане са отчетени във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и на р. Марица  (Източнобеломорски басейн). По-значителни ... Прочети още
 • НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива (27 март, 2017 | 15:30) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в Дунавския и Черноморския басейн през изминалото денонощие са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения на водните нива вследствие на валежи от дъжд са отчетени във водосборите на р. Марица, р. Арда – до + 42 ... Прочети още
 • Днес и в следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения (24 март, 2017 | 15:24) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително понижение от -76 см е отчетено на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн) в резултат на работа на хидротехническо съоръжение. Водните количества на ... Прочети още
 • Изменения на речните нива не се очакват (23 март, 2017 | 15:58) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в страната са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при ... Прочети още
 • Речните нива се понижават или остават без съществени изменения (22 март, 2017 | 15:36) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. При отделни измервателни пунктове в Черноморски и Източнобеломорски басейн са регистрирани по-значителни повишения (с до +78 см) в резултат на работа на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (21 март, 2017 | 15:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейни, са регистрирани по-значителни колебания на речните нива, вследствие работа на хидротехнически съоражения. Водните ... Прочети още
 • Речните нива се понижават или остават без съществени изменения (20 март, 2017 | 15:58) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голяма част от страна са се понижавали или са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове, главно в Дунавски басейн, са регистрирани незначителни повишения, вследствие на валежи. Водните количества на почти всички наблюдавани реки ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (17 март, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие по-значителни колебания на речните нива са отчетени в Дунавския басейн (от -46/+60 см). В останалите водосборни басейни нивата са се задържали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (16 март, 2017 | 15:40) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в страната са се понижавали, като в Дунавския и Черноморския басейн регистрираните пониженията са с до -96 см. Повишения (с до +36 см) вследствие на оттичане са регистрирани в долните течения на реките Янтра, Русенски Лом ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около праговете за високи и средни води (15 март, 2017 | 16:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и оттичане. По-значителни повишения са отчетени на р. Искър при с. Ореховица (+50 см), р. Осъм при с. Изгрев (+74 ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива (14 март, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива в Дунавския и Черноморския басейни са се повишавали, вследствие на валежи от дъжд и сняг. В Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн речните нива са останали без съществени изменения или са се понижавали. По-значителни повишения са отчетени на ... Прочети още
 • Повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН (13 март, 2017 | 15:46) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. По-значително  повишение е отчетено само в долното течение на р. Янтра (+ 23 см) вследствие на оттичане и на ... Прочети още
 • Слабо повишение на речните нива прогнозира НИМХ – БАН (10 март, 2017 | 16:28) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Само в долните течения на главните реки са отчетени повишения, следствие на оттичане. По- значителни повишения са отчетени само във водосборите ... Прочети още
 • НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива (9 март, 2017 | 16:44) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали през изминалото денонощие. По-значителни повишения са отчетени във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн) и р. Арда, както и в родопските притоци на р. Марица  (Източнобеломорски басейн), следствие на ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (8 март, 2017 | 16:48) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива в по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения са отчетени само във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн), Камчия (Черноморски басейн), Арда (Източнобеломорски басейн) и Места (Западнобеломорски басейн), следствие на ... Прочети още
 • Жълт код за обилни валежи е обявен утре в 6 области, възможни са краткотрайни повишения на речните нива (7 март, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) за утре е обявен жълт код за обилни валежи в областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Пловдив и Пазарджик. През изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се повишават незначително (6 март, 2017 | 16:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в Дунавския басейн и Черноморския басейни са около праговете за високи ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще остават без съществени изменения (2 март, 2017 | 16:28) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали вследствие на валежи от дъжд или са останали без съществени изменения. Понижения на речните нива са отчетени в Черноморския басейн. По-значителни повишения са отчетени на р. ... Прочети още
 • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание (1 март, 2017 | 16:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са регистрирани в горната част от водосбора на р. Вит (Дунавски басейн), както и при отделни измервателни пунктове ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (28 февруари, 2017 | 16:14) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Незначителни повишения са регистрирани в средното течение на р. Искър, горните части на р. Вит (Дунавски басейн), както и на отделни измервателни пунктове в Източнобеломорския и ... Прочети още
 • Нивата на реките ще се понижават или ще остават без изменения (27 февруари, 2017 | 15:58) - По данни и  прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Повишенията са регистрирани в долното течение на р. Камчия (Черноморски басейн), долното течение на р. Тунджа и средното и долно течние на р. Марица (Източнобеломорски басейн), ... Прочети още
 • Водните количества на повечето реки са около и под праговете за високи води (24 февруари, 2017 | 16:03) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на повечето от наблюдаваните реки в Дунавския и Черноморския басейн са се повишавали, като по-значителни са повишенията регистрирани във водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм, Русенски Лом и Луда Камчия. В останалата част на страната водните ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за средни води (23 февруари, 2017 | 15:24) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на р. Янтра, р. Русенски лом и на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира повишение на речните нива вследствие на снеготопене (22 февруари, 2017 | 15:21) - През изминалото денонощие водните нива на по–голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на оттичане са отчетени повишения при отделни измервателни пунктове главно в долните течения на реки от Дунавския и Източнобеломорския басейн, като по-значителни са на р. Русенски Лом при с. Божичен – с ... Прочети още
 • Днес и утре плавно ще се повишават речните нива (21 февруари, 2017 | 15:33) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на снеготопене и оттичане, са отчетени по-значителни повишения при отделни измервателни пунктове в долните течения на реки от ... Прочети още
 • НИМХ – БАН прогнозира повишение на речните нива (20 февруари, 2017 | 15:16) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд и частично снеготопене са отчетени повишения от + 75 см на р. Луда Камчия ... Прочети още
 • Водните количества на повечето реки са около и под праговете за средни води (17 февруари, 2017 | 16:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Вследствие на работата на хидротехническо съоръжение е регистрирано по-значително повишение на водното ниво (+92 см) на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн). Водните количества на повечето от ... Прочети още
 • Прогнозата е за понижение на речните нива (16 февруари, 2017 | 16:53) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни пунктове за наблюдение ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около праговете за средни води (15 февруари, 2017 | 15:05) - По данни и прогнози на Националнния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни ... Прочети още
 • НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива (14 февруари, 2017 | 14:39) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са количествата на някои пунктове ... Прочети още
 • Понижение на речните нива (13 февруари, 2017 | 16:07) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществена промяна (12 февруари, 2017 | 15:21) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на някои пунктове за наблюдение в Дунавски и Черноморски ... Прочети още
 • НИМХ прогнозира понижение на речните нива (11 февруари, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижили и почти всички са около и под праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски ... Прочети още
 • Речните нива се понижават (10 февруари, 2017 | 16:23) - По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие водните нива на по – голяма  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили . Повишения, вследствие оттичане, са отчетени в долното течение на реките Русенски Лом (Дунавски басейн), Тунджа при гр. Елхово с +73 см ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за високи води (9 февруари, 2017 | 16:12) - През изминалото денонощие водните нива на по-голямата  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили. По-значителни повишения са отчетени само на р. Тунджа при гр. Ямбол с +72 см (Източнобеломорски басейн). Значителни понижения са отчетени на р.  Джулюница при с. Джулюница с -74 см, р. Янтра при с. Каранци от -92 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Повишение на речните нива (8 февруари, 2017 | 15:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при гр. Роман (+47 см), при с. Ореховица (+43 см), р. Осъм ... Прочети още
 • Очаква се повишение на речните нива (7 февруари, 2017 | 17:04) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, вследствие снеготопене и валежи от дъжд, като по-значителни са отчетени в Дунавски басейн – р. Искър при Нови Искър (+62 см), р. Джулюница при с. Джулюница (+158 ... Прочети още
 • Очаква се повишение на речните нива (6 февруари, 2017 | 16:50) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили в резултат на снеготопенe. По-значителни повишения са отчетени в Дунавския и Черноморския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ ... Прочети още
 • Повишения на водните нива (5 февруари, 2017 | 15:40) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили, в следствие снеготопене, като по-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн - р. Огоста при Бутан (+25см), р. Искър при Нови Искър (+24см) и при Ореховица (+21см), Източнобеломорски басейн - р. Върбица при сп. Джебел (+38 см) и р. Крумовица при Г. ... Прочети още
 • Леки повишения на водните нива (4 февруари, 2017 | 16:15) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са се повишили в следствие снеготопене. По-значителни повишения са отчетени в Дунавски басейн - р. Бели Вит при Тетевен - +23 см, р. Янтра при Габрово - +17 см и Източнобеломорски басейн - р. Арда при Вехтино - +29 см и р. Върбица при сп. ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (3 февруари, 2017 | 16:19) - По данни  и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосбора на р. Арда с -23/+22 см (Източнобеломорски басейн). Водните ... Прочети още
 • Според НИМХ-БАН съществени изменения на речните нива не се очакват (2 февруари, 2017 | 17:17) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър  с -23/+25 см (Дунавски басейн) и  Арда с ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (1 февруари, 2017 | 16:05) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър с до + 22 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Водните количества на реките са около и под праговете за средни води (31 януари, 2017 | 16:12) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките Искър  (с -23/+31 см) и Въча  (с до -90 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около ... Прочети още
 • НИМХ – БАН не прогнозира съществени изменения на речните нива (30 януари, 2017 | 16:42) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 20/+ 90 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (29 януари, 2017 | 16:44) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-20/+12 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн). Водните количества на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (28 януари, 2017 | 16:37) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения . Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-63/+19 см) във водосборите на реките Огоста и Искър ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не са прогнозирани от НИМХ – БАН (27 януари, 2017 | 16:43) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 29/+ 28 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски ... Прочети още
 • Речните нива остават без съществени изменения (26 януари, 2017 | 16:17) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН). Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 24/+ 25 см) във водосборите на р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн). ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (25 януари, 2017 | 16:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-22/+61 см) във водосборите на реките Искър (Дунавския басейн), Марица ... Прочети още
 • Речните нива – без съществени изменения (24 януари, 2017 | 16:29) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения при отделни измервателни пунктове във водосборите на реки от Дунавския и Източнобеломорския басейн са регистрирани по-значителни денонощни колебания на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (23 януари, 2017 | 16:07) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките  Огоста от -33/+46 см (Дунавски басейн), ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива няма да има (22 януари, 2017 | 15:02) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Регистрирани са по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на р. Огоста от - 50 см до + 28 см (Дунавски басейн)  и р. Арда ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (21 януари, 2017 | 16:17) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значително понижение на водното ниво (- 93 см) е отчетено на р. Въча в района на Девин, което е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение. ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (20 януари, 2017 | 16:13) - Националният институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ- БАН) обявява за  21 януари 2017 г.  жълт код за ниски температури в цялата страна. По данни на НИМХ-БАН  през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение (-50 см) в резултат на оттичане е отчетено на  Факийска ... Прочети още
 • Речните нива ще са без съществени изменения (19 януари, 2017 | 15:18) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение е отчетено на Факийска река при с. Зидарово (-82 см) в резултат на оттичане. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните ... Прочети още
 • Речните нива без съществени изменения (18 януари, 2017 | 15:19) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ-БАН) утре в Източна България ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Ще вали сняг и ще има условия за снегонавявания. В Рило-Родопската област ще има значителни валежи от сняг и снежната покривка ще се увеличи с около 20 см, ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (17 януари, 2017 | 14:37) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на Факийска река при с. Зидарово (+20 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива (-22/+59 см) ... Прочети още
 • Речните нива ще са без съществени изменения (16 януари, 2017 | 15:16) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) обявява за утре  - 17 януари жълт код (първа степен на опасност) за по-голямата част от страната, с изключение на Югозападна България.  Очакват се валежи, предимно от сняг.  В Горнотракийската низина валежите ще са от дъжд и сняг, а по Черноморието - дъжд. В ... Прочети още
 • Незначителни и краткотрайни повишения на водните нива в реките (15 януари, 2017 | 15:43) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на р. Върбица при Джебел и на р. Крумовица при Г. Кула, съответно с +33 см и +56 см. В резултат на работата на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (14 януари, 2017 | 16:29) - По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения или са се понижавали. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от -29 см до +28 см) във водосборите на ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (13 януари, 2017 | 15:29) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 70 см до + 50 см) ... Прочети още
 • Съществени изменения на речните нива не се очакват (12 януари, 2017 | 14:54) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 61 см ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (11 януари, 2017 | 15:27) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от - 53 см до + ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива (11 януари, 2017 | 9:01) - През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения, са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от -41 см до +69 см) във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и на р. Искър (Дунавски басейн). Водните ... Прочети още
 • Нивата на реките без съществени изменения, НИМХ-БАН обявява оранжев код за сняг и силен вятър в Източна България (10 януари, 2017 | 8:09) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за днес първа степен на опасност (жълт код) за всички области в западната половина от страната поради очакваните ниски минимални температури. За областите в източната половина от страната предупреждението е от втора степен (оранжев код), там се очакват значителни валежи от сняг, умерен и силен ... Прочети още
 • Без съществени изменения на речните нива, НИМХ-БАН обявява за днес жълт код за ниски температури в цялата страна (9 януари, 2017 | 8:12) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) обявява за днес жълт код за ниски температури на територията на цялата страна. Ще бъде студено, с максимални температури между минус 13 и минус 8 градуса. Днес главно на места в югозападната половина на страната ще има слаби превалявания от сняг с количества 1-5 л/кв.м. Във ... Прочети още
 • Поради ниските температури в отделни участъци на реките е възможно замръзване (8 януари, 2017 | 10:05) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) обявява за днес жълт и оранжев код за ниски температури на територията на цялата страна. За по-голямата част от страната е обявен жълт код (първа степен на опасност), а за областите София, София-област, Перник и Кюстендил - оранжев код (втора степен). Минималните температури ще са ... Прочети още
 • 07-01 Речните нива ще останат без съществени изменения (7 януари, 2017 | 10:24) -         Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) за днес обявява жълт код за ниски температури на територията на цялата страна. Студено време с минимални температури минус 16° - минус 11°, максимални между минус 13° - минус 8°. Във Видин, Монтана, Враца, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали ... Прочети още
 • Водните количества в реките ще бъдат под праговете за внимание (6 януари, 2017 | 10:30) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) обяви за днес жълт код за опасно време за областите Видин, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пловдив и Пазарджик. Ще вали сняг и ще се образува снежна покривка средно 15-20 см, в планинските райони и повече. В София-област, София-град, Перник и Кюстендил снежната покривка ще ... Прочети още
 • Възможни са краткотрайни повишения на речните нива (5 януари, 2017 | 11:52) - Националният институт по метеорология и хидрология на БАН ( НИМХ-БАН) обявява за днес жълт код за областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Габрово, София-област, София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пловдив и Пазарджик. Ще завали сняг и ще се образува снежна покривка средно около 10 см. На места в югозападните и планинските райони покривката ще около 15 см. ... Прочети още
 • Нивата на реките няма да се променят съществено (4 януари, 2017 | 10:04) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) днес ще е без съществени валежи.През нощта срещу четвъртък от запад ще започнат валежи, които ще продължат и през следващите два дни. Валежите ще са предимно от сняг, в четвъртък количества ще са от 1-2 до 10-12 л/кв.м . ... Прочети още
 • Реките – без съществени изменения (3 януари, 2017 | 9:38) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес вечерта и през нощта срещу сряда на места в планинските райони на Западна България ще превали сняг с количества 3-4 л/кв.м. В сряда вероятността за валежи е малка. През нощта срещу четвъртък от запад отново ще започнат валежи, които ще продължат и през ... Прочети още
 • Възможни са незначителни повишения на речните нива (2 януари, 2017 | 10:10) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали, а във вторник вероятността за валежи е малка. В сряда на отделни места ще превали слабо, в количества до 3 л/кв.м. През последното денонощието водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Вследствие работата на ... Прочети още
 • Речните нива ще останат без съществено изменение (1 януари, 2017 | 11:08) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В понеделник и вторник – също. През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни денонощни колебания на водните нива (от - ... Прочети още
 • 31-12 Не се очакват съществени изменения на реките (31 декември, 2016 | 11:12) - За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обявяви жълт код (първа степен на опасност) за силен вятър и снегонавявания в областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол,Кърджали и Хасково. За областите Шумен, Търговище и Сливен е обявен жълт код за снегонавявания. За Черно море жълт код за силен вятър и вълнение. Вятърът ще ... Прочети още
 • 30-12 Реките ще останат без съществени изменения (30 декември, 2016 | 8:31) - Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код (първа степен на опасност) за силен вятър и навявания в източната половина от страната. За Черно море жълт код за силен вятър и вълнение – в вятър север-северозапад с 14-20, на места с пориви до 22-24 м/сек (7-8, порива 9 бала ... Прочети още
 • 29-12 Очакват се краткотрайни и незначителни повишения на речни нива (29 декември, 2016 | 8:30) - Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес първа степен за опасност от силен вятър (жълт код) за областите Русе, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Кюстендил и Благоевград. Средната скорост на вятъра се очаква да бъде 10-15 м/сек., с пориви до 24 м/сек, а по ... Прочети още
 • 28-12 Не се очакват съществени изменения на реките (28 декември, 2016 | 7:57) -   Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) обяви за днес жълт код за силен вятър в 24 области, с изключение на Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян. Ще духа временно силен север-северозападен вятър със средна скорост 12-17 м/сек и пориви до 20м/сек. На много места в страната ще превали сняг или дъжд, който ... Прочети още
 • Реките ще останат без съществени изменения (27 декември, 2016 | 7:51) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес до обяд валежите в повечето райони от страната ще спрат. На места в източните райони ще има ръмежи от дъжд. Количествата ще са от 1-2 л/кв.м. В сряда на много места ще превали сняг или дъжд, който бързо ще премине ... Прочети още
 • Задържане или слабо понижение на речните нива, превалявания от сняг в Западна България (26 декември, 2016 | 9:47) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес на места в Западна България ще има превалявания от сняг, по-значителни в планините. Количествата ще са до 4 л/кв.м., а в планините - до около 10 л/кв.м. Във вторник ще бъде почти без валежи. В сряда - на много ... Прочети още
 • Речните нива – без изменения, не се очакват съществени валежи (25 декември, 2016 | 9:52) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще бъде без съществени валежи. В понеделник преди обяд на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб сняг с количества до 3 л/кв.м. Във вторник не се очакват валежи. През денонощието от 8.00 ч. на 23 декември ... Прочети още
 • Не се очакват съществени изменения на речните нива (24 декември, 2016 | 9:44) - По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще бъде без съществени валежи. В неделя привечер и през нощта срещу понеделник на отделни места, главно в планинските райони, ще превали слаб сняг с количества до 3 л/кв.м. През денонощието от 8.00 ч. на 22 декември до 8.00 ... Прочети още