МОСВ-Ръководство

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Нено Димов

Министър

02/ 940 61 94

Факс: 02/ 986 25 33

Красимир Живков

Заместник-министър

02/ 940 62 59
Николай Кънчев

Заместник-министър

02/ 940 61 49
Атанаска Николова

Заместник-министър

02/ 940 61 81
Тодор Великов

Началник – кабинет на министъра

02/ 940 63 04
Ивайло Петков

Парламентарен секретар

02/ 940 62 31
Лидия Колева

Началник на отдел „Връзки с обществеността и протокол“

02/ 940 67 49
Жанета Жикова

Съветник на министъра

02/ 940 61 71
Адриана Василева

Главен секретар

02/ 940 62 30