ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ / МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ