ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ / БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ