ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ / ДИРЕКЦИИ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ