МИНИСТЪР ИРИНА КОСТОВА

Родена е на 18 ноември 1959 г.
През 1982 г. се дипломира като строителен инженер по водоснабдяване и канализация във Висшия институт по архитектура и строителство, а през 1988 г. защитава докторска степен.

През 1997 г. специализира в Центъра за изследване на водите VITUKI, Будапеща, Унгария.

Член e на Управителния съвет на Българската асоциация по водите, на Висшия консултативен съвет по водите към Министерството на околната среда и водите, на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Ирина Костова е доцент в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ в Хидротехническия факултет към Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Декан е на Хидротехническия факултет в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Говори английски и руски език. Омъжена, с две деца.

Назначена е за служебен министър на околната среда и водите на 27. 01. 2017 г. с указ на президента Румен Радев.