ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / КОНТАКТ / ОТДЕЛ "КАНЦЕЛАРИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ"

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ“
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ДЕЛОВОДСТВО НА МОСВ СЕ НАМИРАТ В СГРАДАТА НА БУЛ.“МАРИЯ ЛУИЗА“ №22, ПАРТЕР

ПРИЕМНО ВРЕМЕ : 9.00 – 17.30 ЧАСА

e-mail: edno_gishe@moew.government.bg

ЕКИП ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

СВЕТЛАНА КОЕВА – началник отдел – тел. 940 65 01; факс 980 35 48

e-mail: svetlakoeva@moew.government.bg

РУМЯНА СТОЕВА – главен експерт – тел. 940 66 62
e-mail: rstoeva@moew.government.bg

АДРИЯНА ТЕРЗИЕВА – старши експерт – тел. 940 65 46

e-mail: aterzieva@moew.government.bg

 

ДЕЛОВОДСТВО

ИЛИЯНА ВАСИЛЕВА – тел. 02/940 60 37 ДОМНИКА КУЛИШЕВА – тел. 02/940 66 10
МАРГАРИТА КРЪСТЕВА – тел.02/940 66 10 РОСЕНКА ЧИМЕВА – тел. 02/940 63 22