ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / ПРОГРАМА LIFE / За програмата

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / ПРОГРАМА LIFE

> МИНИСТЪР
> КАБИНЕТ
> СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ


Show less
> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ


БД
ДНП
Регистър на издадените служебни карти

Show less
> ЕС И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Хармонизация


Работна група 20

Show less
> ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


ПИЛОТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ (ПРОГРАМА ЗА ИНОВАЦИИ В ОКОЛНАТА СРЕДА НА ФРГ)

Show less
> РЕГИСТРИ
> РАБОТА ПРИ НАС
> КОНТАКТИ
> ПИШЕТЕ НИ
> БАНКОВИ СМЕТКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Бихме искали да Ви уведомим, че публикуваме график с обучения за потенциални бенефициенти за месец март 2017 г., както и регистрационна форма на участниците. Документите може да изтеглите от тук.

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ М. МАРТ РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Всеки кандидат, който желае да участва в някое от посочените обучения, следва да попълни регистрационната форма и да я изпрати на следната електронна поща: r.jmouranova@moew.government.bg не по-късно от предходния работен ден.

Моля да обърнете внимание, че обученията са тематични и стартират с обучение за общините.


Програма LIFE е инструмент за финансиране от фондовете на ЕС за околната среда и действията по климата. Общата цел на Програма LIFE е да допринесе за изпълнението, обновяването и развитието на политиката и законодателството на ЕС за околната среда и климата чрез съ-финансиране на проекти с европейска добавена стойност.

Програма LIFE стартира през 1992 г. и към днешна дата е имало четири пълни фази на програмата (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 и LIFE +: 2007-2013). През този период Програма LIFE е съфинансирала 3 954 проекта на територията на ЕС, които са допринесли приблизително с 3,1 милиарда евро за защита на околната среда.

Европейската комисия (ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по климата“) управлява програма LIFE. Комисията е делегирала изпълнението на голяма част от компонентите на програма LIFE на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ЕАМСП, EASME). Екипите за външен подбор, мониторинг и комуникации предоставят помощ на Комисията и ЕАМСП. Европейската инвестиционна банка ще управлява двата нови финансови инструменти (NCFF и PF4EE).

По-подробна информация за Програма LIFE можете да получите на следния Интернет-адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/

Програма LIFE има своите структури и във всяка страна-членка на ЕС. За целта са създадени т.нар. Национални звена за контакт (НЗК). За България Националното звено за контакт е разположено в Министерство на околната среда и водите – дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“. В дирекцията работи екип от експерти, които оказват съдействие на българските кандидати по програмата.

За допълнителна информация относно начините на финансиране по програма LIFE вижте тази страница: http://www.moew.government.bg/?show=183

Документи за бенефициенти и връзки към публикации на програмата можете да намерите тук: http://www.moew.government.bg/?show=184

Списък с лица за контакти се намира тук: http://www.moew.government.bg/?show=186

Кандидатстване по пограма LIFE – покана 2016 г.

Страницата за кандидати по покана 2016 г. на програма LIFE се намира тук: http://www.moew.government.bg/?show=293

Поканите за 2016 г. се намират на адрес http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm .

Trainings CAPTA March 2017