МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 216 до 218 от 218
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
237

„Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“

05.09.2017 30.09.2020 Обяви за събиране на оферти
239

„Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от ЗУО за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО ......“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Разработване на критерии за страничен продукт по чл. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за слънчогледови люспи и дървесни отпадъци и разработване на критерии за „край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО за пелети и брикети, получени от слънчогледови люспи и за пелети и брикети, получени от нетретирани дървесни отпадъци“

13.09.2017 31.10.2020 Обяви за събиране на оферти
240

„Провеждане на две национални представителни социологически проучвания за измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и публичност по ОПОС.....“

Обява за събиране на оферти с предмет: „Провеждане на две национални представителни социологически проучвания за измерване на нивото на обществена осведоменост, в резултат на реализираните мерки за информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. през 2017 г. и 2018 г.“

25.09.2017 30.09.2020 Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите