МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 8
заглавие Открита процедура с предмет: "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интер
съдържание

Решение
Обявление
Документация за участие
Приложения
Информация за извършени плащания за месец декември 2014 г. 
Информация за извършени плащания за месец декември 2015 г. 
актуална от 25.04.2013
актуална до 30.11.2017
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите