МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
записи 1 до 10 от 214
id
заглавие
съдържание
актуална от
актуална до
вид
  
228

„Изработка и доставка на рекламни и печатни материали“, включваща две обособени позиции

Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали“ с обособени позиции, както следва: Позиция №1 „Изработка и доставка на рекламни материали” Позиция №2 „Изработка и доставка на печатни материали”

16.08.2017 30.09.2020 Процедури
232

„Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“

Публично състезание с предмет: „Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“

15.08.2017 31.08.2020 Процедури
233

„Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер“

Открита процедура с предмет: „Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 "Рила-буфер“

12.08.2017 31.08.2020 Процедури
234

 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите, съгласно Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г.

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите, съгласно Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г.

11.08.2017 08.01.2021 ЦООП
230

„Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 2 броя нови леки пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

Публично състезание с предмет: „Доставка и гаранционно сервизно обслужване на 2 броя нови леки пътнически автомобили за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

09.08.2017 31.08.2020 Процедури
231

"Продължаване на действието на софтуерни лицензи за защита"

Обява за събиране на оферти с предмет: „Продължаване на действието на софтуерни лицензи за защита“

09.08.2017 31.08.2020 Обяви за събиране на оферти
226

Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на МОСВ на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София

Обява за събиране на оферти с предмет: "Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София"

04.08.2017 04.08.2020 Обяви за събиране на оферти
227

„Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите по Рамково споразумение № СПОР-11 от 05.06.2017 г.

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите по Рамково споразумение № СПОР-11 от 05.06.2017 г.

20.07.2017 20.12.2020 ЦООП
225

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

Публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

14.07.2017 31.08.2020 Процедури
224

"Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите"

Публично състезание с предмет: "Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите"

06.07.2017 31.08.2020 Процедури
Министерство на околната среда и водите