МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 196
заглавие

Открита процедура с предмет: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово"

съдържание
актуална от 18.11.2016
актуална до 16.11.2023
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите