МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 197
заглавие

Обява за събиране на оферти: „Финансова верификация на разходите на Програмния оператор за управление на програми BG02 и BG03 на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.“

съдържание

Обява за събиране на оферти: „Финансова верификация на разходите на Програмния оператор за управление на програми BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.“

актуална от 08.11.2016
актуална до 08.11.2019
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите