МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 198
заглавие

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия“

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – гр. Провадия“

актуална от 05.12.2016
актуална до 29.02.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите