МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 199
заглавие

Пряко договаряне с предмет: „Упражняване на авторски надзор на работните проекти за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД, гр. Провадия“

съдържание

Пряко договаряне с предмет: „Упражняване на авторски надзор на работните проекти за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол“ АД, гр. Провадия“

актуална от 06.12.2016
актуална до 29.02.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите