МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 202
заглавие

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ по рамково споразумение № СПОР-48 от 30.12.2016 г.

съдържание

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ по рамково споразумение № СПОР-48 от 30.12.2016 г.

актуална от 05.01.2017
актуална до 31.01.2020
вид ЦООП
Министерство на околната среда и водите