МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 203
заглавие

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „Доставка на автокозметика и смазочни материали за автомобили“ по рамково споразумение № СПОР-1 от 10.01.2017 г.

съдържание

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „Доставка на автокозметика и смазочни материали за автомобили“ по рамково споразумение № СПОР-1 от 10.01.2017 г.

актуална от 18.01.2017
актуална до 31.01.2020
вид ЦООП
Министерство на околната среда и водите