МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 204
заглавие

Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за МОСВ  ....."

съдържание

Открита процедура с предмет: Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Министерството на околната среда и водите и структурите му чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

актуална от 25.02.2017
актуална до 31.03.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите