МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 205
заглавие

„Упражняване на строителен надзор при закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово“

съдържание

Публично състезание с предмет „Упражняване на строителен надзор при закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово“

актуална от 13.04.2017
актуална до 30.06.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите