МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 207
заглавие

"Изготвяне на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия от небиологичен произход за транспорта и Оценка на въздействие на проекта на Наредбата"

съдържание

Обява за събиране на оферти на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива и енергия от небиологичен произход за транспорта и Оценка на въздействие на проекта на Наредбата"

актуална от 07.03.2017
актуална до 30.04.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите