МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 208
заглавие

"Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение (КН) на „Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) през 2017 г."

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: "Осигуряване на техническо и материално обезпечаване на Комитета за наблюдение (КН) на „Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) през 2017 г."

актуална от 24.03.2017
актуална до 30.04.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите