МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 209
заглавие

„Следгаранционно сервизно обслужване на автомобилите на автопарка на МОСВ“

съдържание

„Следгаранционно сервизно обслужване на автомобилите на автопарка на МОСВ“, включваща 7 обособени позиции

актуална от 28.03.2017
актуална до 31.03.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите