МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 210
заглавие

Покана по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за участие в обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване, консултантска помощ и техническa поддръжка на програмен продукт за автоматизирано счетоводство AC2012“

съдържание

„Абонаментно обслужване, консултантска помощ и техническа поддръжка на програмен продукт за автоматизирано счетоводство AC2012“

актуална от 24.03.2017
актуална до 31.03.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите