МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 211
заглавие

Пазарни консултации по обществена поръчка с предмет: „Актуализация на методика за оценка на риска от наводнения, разработена на основание чл.187, ал.2, т.6 от Закона за водите“

съдържание

Договор с № Д-30-30 от 31.03.2017 г.

актуална от 04.04.2017
актуална до 06.04.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите