МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 212
заглавие

„Доставка на нови и разширяване на техническите възможности на притежавани от МОСВ сървъри и дискови масиви. Доставка на мултифункционални устройства“

съдържание

„Доставка на нови и разширяване на техническите възможности на притежавани от МОСВ сървъри и дискови масиви. Доставка на мултифункционални устройства“, включва 3 обособени позиции

актуална от 06.05.2017
актуална до 30.06.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите