МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 215
заглавие

„Поддръжка на лицензи на ArcGIS софтуер в Министерство на околната среда и водите“

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Поддръжка на лицензи на ArcGIS софтуер в Министерство на околната среда и водите“

актуална от 28.04.2017
актуална до 30.06.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите