МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 217
заглавие

„Доставка на нови и обновяване на притежавани от Министерство на околната среда и водите софтуерни лицензи за виртуализация и предоставяне на техническа поддръжка от производителя VMware“

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на нови и обновяване на притежавани от Министерство на околната среда и водите софтуерни лицензи за виртуализация и предоставяне на техническа поддръжка от производителя VMware“

актуална от 18.05.2017
актуална до 31.05.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите