МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 218
заглавие

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” по Рамково споразумение № СПОР-8 от 16.05.2017 г.

съдържание

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки” по Рамково споразумение № СПОР-8 от 16.05.2017 г.

актуална от 14.06.2017
актуална до 30.06.2020
вид ЦООП
Министерство на околната среда и водите