МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 220
заглавие

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на Национално скално-фондово хранилище в гр. София, кв. „Илиянци“.

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана на Национално скално-фондово хранилище в гр. София, кв. „Илиянци“.

актуална от 02.06.2017
актуална до 02.06.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите