МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 221
заглавие

„Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Геосол” АД – гр. Провадия“

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на  „Геосол” АД – гр. Провадия“

актуална от 03.07.2017
актуална до 31.08.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите