МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 223
заглавие

„Увеличение на обхвата на защита на данни на блоково ниво и подновяване/продължаване на софтуерна поддръжка от производителя за притежаван от министерството софтуер за създаване на резервни копия и възстановяване на данни“.

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Увеличение на обхвата на защита на данни на блоково ниво и подновяване/продължаване на софтуерна поддръжка от производителя за притежаван от министерството софтуер за създаване на резервни копия и възстановяване на данни“.

актуална от 23.06.2017
актуална до 25.07.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите