МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 224
заглавие

"Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите"

съдържание

Публично състезание с предмет: "Извършване на писмени и устни специализирани преводи за нуждите на Министерство на околната среда и водите"

актуална от 06.07.2017
актуална до 31.08.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите