МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 225
заглавие

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

съдържание

Публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Министерството на околната среда и водите“

актуална от 14.07.2017
актуална до 31.08.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите