МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 237
заглавие

„Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Премахване на кей със стоманобетонова конструкция в акваториалните морски води до устието на река Ропотамо, попадащ в резерват „Ропотамо“, землището на община Приморско“

актуална от 05.09.2017
актуална до 30.09.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите